Akademia Nauki

powstała w roku 1998 roku w Poznaniu,od 2009 r swoje placówki ma również w Rzeszowie.

Od początku istnienia Akademii opracowujemy nowatorskie programy edukacyjne podnoszące sprawność czytania i uczenia się dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Misją Akademii

jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Chcemy, aby każde dziecko w Polsce mogło uczyć się bez wysiłku. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywanie mocnych stron dzieci, mogą uczyć się one w atmosferze odprężenia i radości. Nasze programy opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka.

Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również jesteśmy zaangażowani w programy formatu NON PROFIT, takie jak Szkoła 2020, Akademia Nauczyciela, Akademia Rodzica, Cała Polska Czyta Dzieciom, za co zostaliśmy dwukrotnie uhonorowani Statuetką Kampanii ABC XXI.


Serdecznie zapraszamy na DNI OTWARTYCH DRZWI w Akademii Nauki.