Harmonogram zajęć

Kursy przedszkolne

Mały odkrywca

"PRZYGODA NA BEZLUDNEJ WYSPIE"  

kurs rozwoju i nauki czytania dla dzieci w wieku 5  lat

Celem kursu jest nauczenie dzieci sprawnego czytania w podstawowym zakresie słownictwa, zbudowanie przekonania, że czytanie jest przyjemne i użyteczne, rozwinięcie inteligencji poznawczej i emocjonalnej oraz wzmocnienie koncentracji, pamięci i chęci odkrywania otaczającego świata. Program ten jest logicznie skonstruowaną grą przygodową, w której dzieci uczestniczą przez cały rok. Stają się one podróżnikami, którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Znajdują tam klucz, który przenosi ich w czasie i przestrzeni.

Dzieci odbywają podróż, podczas której, poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i ich obyczaje. Biorą przy tym udział w szeregu „mini dram”. Drama, czyli odegranie roli, którą dziecko samo dla siebie wymyśliło, jest swoistą okazją do skontaktowania się z tą częścią siebie, która zazwyczaj nie jest eksponowana w codziennym życiu. Dzieci przebierają się, wykonując dla siebie stroje z kawałków materiałów, malują twarze. Kiedyś do Akademii w Poznaniu przyszła matka z nieśmiałym dzieckiem. To „nieśmiałe” dziecko, na własnych plecach, wyciągało wszystkie dzieci na „brzeg” podczas odgrywania sceny „awarii samolotu na bezludnej wyspie”.


Maluchy mają również możliwość na wiele sposobów wyrazić siebie i głębiej uświadomić sobie swoje własne „ja”. Malują swój herb, będąc rycerzami, tworzą swój talizman w Afryce czy przybierają indiańskie imię, które najlepiej określa jakąś cechę ich charakteru. Również i tutaj jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki do pisania (np. piszą listy do rodziców), rozwijają spostrzegawczość, twórczość i kreatywność. Dzięki wiedzy, którą nabywają młodzi "podróżnicy", mogą oni pomagać tubylczej ludności, która w zamian wskazuje im drogę w dalszej podróży.

Dlatego podczas zajęć wykonywanych jest dużo eksperymentów, które wyjaśniają różne zjawiska chemiczne i fizyczne, z którymi stykamy się na co dzień. Na przykład, żeby uratować afrykańską wioskę przed czarami złego czarodzieja, dzieci muszą spowodować, żeby dwie piłeczki do ping-ponga zawieszone na nitkach zetknęły się ze sobą. Nie można ich jednak niczym dotknąć! Rozwiązaniem jest dmuchnięcie między ping-pongi. Ruch powietrza zmniejsza ciśnienie między nimi i piłeczki stykają się ze sobą. Aby znaleźć to rozwiązanie, dzieci poznają zasady aerodynamiki, robią eksperymenty, które pokazują im, dlaczego samolot lata oraz jak zmienia się ciśnienie powietrza, kiedy jest ono w ruchu. Dzięki takiej formie zajęć Dzieci rozwijają ciekawość świata, poznają jego wielorakość, złożoność i bogactwo.

W wieku przedszkolnym mózg intensywnie się rozwija i kształtuje swoje struktury. To okres jego dużej elastyczności i plastyczności. Dzieci w tym wieku mają niezwykle rozwinięty intelekt (szacuje się, że IQ dziecka wynosi około 500 pkt.). Dlatego każda stymulacja dokonana w tym wieku pozostawia trwałe ślady w strukturach neuronalnych mózgu dziecka. Przedszkolaki uczestniczące w tego typu programach, znacznie lepiej radzą sobie w szkole z czytaniem, mają także szerszy zakres wiedzy, dzięki czemu są bardziej pewne siebie. To z kolei najczęsciej przekłada się na dobre relacje z rówieśnikami oraz lepsze oceny.

Podczas kursu dziecko rozwija się w trzech sferach, które są w tym okresie najważniejsze, a mianowicie: intelektualnej, poznawczej i emocjonalno – społecznej.

Rozwój intelektualny zapewniamy poprzez naukę czytania metodą Glena Domana, oraz doświadczanie świata i eksperymenty naukowe. Na każdych zajęciach dzieci poznają nowe wyrazy. Uczą się ich chętnie i z pasją przez zabawę. Specjalnie dobrana treść książeczek i słownictwa jest uzupełnieniem fabuły kursu i przeprowadzanych na zajęciach eksperymentów naukowych. Nauka czytania w tym wieku daje dzieciom poczucie, że potrafią „coś ekstra”, ponadto jest to doskonałe bezstresowe przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Dziecko się rozwija poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Zdobywa wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody. Chłonie ciekawostki przyrodnicze i naukowe.Na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają naukowe doświadczenia i eksperymenty. Mali odkrywcy poznają różne kontynenty, wcielają się w mieszkańców odległych krain. Dostęp do interesujących książek, słowników ilustrowanych czy atlasów rozwija w dziecku chęć do przeglądania ich i poznawania świata.

Rozwój emocjonalny i społeczny zapewniamy, poprzez kształtowanie u dziecka postawy ,,poradzę sobie!”. Uczymy rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich. Stosujemy zabawy dramowe, by rozwijać empatię i pomóc nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy. Na zajęciach umożliwiamy działania twórcze, które ujawniają i rozwijają talenty dziecka. Dziecko zadowolone z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby.

Zajęcia prowadzą trenerzy specjalnie przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Ich postawa zachęca je do swobodnego wyrażania własnych potrzeb i rozbudza kreatywność. Dostosowują program do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Wszelkie zabawy i ćwiczenia przeprowadzamy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny lub szkolny. Podczas zajęć pobudzamy wszystkie zmysły uczestników, ale i zapewniamy odprężenie. Wszystkie ćwiczenia dają wiele radości, co sprawia, że dzieci chętnie biorą w nich udział przez cały rok szkolny.

Program zawiera nowatorskie, praktyczne warsztaty dla rodziców, dzięki którym mogą oni lepiej poznać swoje dziecko i skutecznie pomagać mu w radosnym poznawaniu świata.

 

Kurs trwa 8 miesięcy i obejmuje 60 lekcji (45 minut).

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 lekcje.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.