Harmonogram zajęć

Kursy przedszkolne

Mały odkrywca

"ZACZAROWANY ZAJĄCZEK"

kurs rozwoju i nauki czytania dla dzieci w wieku 3 i 4 lat

Celem programu jest łagodne wprowadzenie dzieci w świat książki, nauki i wiedzy.
W programie pojawia się postać tajemniczego „Zaczarowanego Zajączka”, który pisząc listy do dzieci, inspiruje je do przeprowadzania ciekawych naukowych doświadczeń i badań. Eksperymenty obrazują celowość codziennych, drobnych działań - obserwacja napięcia powierzchniowego wody oraz badanie oleju i z wody mydlanej, naukowo wyjaśnia maluszkom zasady higieny osobistej i konieczność mycia rąk. Eksperyment ze śliną i chlebem pokazuje, że należy myć zęby po posiłku. Demonstracja przemiany energii elektrycznej i kinestetycznej w energię cieplną i uświadomienie dzieciom, że ciepło ich ciała, należy chronić odpowiednio ubierając się.

Program podzielony jest na 8 książeczek, które dziecko, poprzez zabawę, uczy się czytać. Każda książeczka porusza ciekawe zagadnienia, dotyczące otaczającego świata. Zanim dziecko otrzyma książeczkę, zapoznaje się najpierw z występującymi w niej wyrazami, po czym eksperymentuje z nimi i w różny sposób doświadcza ich znaczenia.

Dzieci utrwalają wyrazy, bawiąc się nimi, skacząc po nich jak po kamieniach, przechodząc przez rwący strumień, grając w ciepło/zimno czy w chowanego. Maluchy poznają literki, ale początkowo tylko w wyrazach, z którymi są związane emocjonalnie, np. pierwsza litera swojego imienia, imienia mamy i taty. Dzięki temu są emocjonalnie zaangażowane w proces naukowej zabawy.
Podstawą programu są nasze doświadczenia w pracy z małymi dziećmi. Jego założenia są oparte na głębokim szacunku do dziecka i jego możliwości twórczych.

Podczas kursu dziecko rozwija się w trzech sferach, które są w tym okresie najważniejsze, a mianowicie: intelektualnej, poznawczej i emocjonalno – społecznej.

Rozwój intelektualny zapewniamy poprzez naukę czytania metodą Glena Domana, oraz doświadczanie świata i eksperymenty naukowe. Na każdych zajęciach dzieci poznają nowe wyrazy. Uczą się ich chętnie i z pasją przez zabawę. Specjalnie dobrana treść książeczek i słownictwa jest uzupełnieniem fabuły kursu i przeprowadzanych na zajęciach eksperymentów naukowych. Nauka czytania w tym wieku daje dzieciom poczucie, że potrafią „coś ekstra”, ponadto jest to doskonałe bezstresowe przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Dziecko się rozwija poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Zdobywa wiedzę z zakresu fizyki, chemii, przyrody. Chłonie ciekawostki przyrodnicze i naukowe. Na każdych zajęciach dzieci przeprowadzają naukowe doświadczenia i eksperymenty. Mali odkrywcy poznają różne kontynenty, wcielają się w mieszkańców odległych krain. Dostęp do interesujących książek, słowników ilustrowanych czy atlasów rozwija w dziecku chęć do przeglądania ich i poznawania świata.

Rozwój emocjonalny i społeczny zapewniamy, poprzez kształtowanie u dziecka postawy ,,poradzę sobie!”. Uczymy rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich. Stosujemy zabawy dramowe, by rozwijać empatię i pomóc nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy. Na zajęciach umożliwiamy działania twórcze, które ujawniają i rozwijają talenty dziecka. Dziecko zadowolone z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby.

Zajęcia prowadzą trenerzy specjalnie przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Ich postawa zachęca je do swobodnego wyrażania własnych potrzeb i rozbudza kreatywność. Dostosowują program do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Wszelkie zabawy i ćwiczenia przeprowadzamy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny lub szkolny. Podczas zajęć pobudzamy wszystkie zmysły uczestników, ale i zapewniamy odprężenie. Wszystkie ćwiczenia dają wiele radości, co sprawia, że dzieci chętnie biorą w nich udział przez cały rok szkolny.


Program zawiera nowatorskie, praktyczne warsztaty dla rodziców, dzięki którym mogą oni lepiej poznać swoje dziecko i skutecznie pomagać mu w radosnym poznawaniu świata.


Kurs trwa 8 miesięcy i obejmuje 60 lekcji (30 minut).
Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 lekcje.
Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe.