Harmonogram zajęć

Kursy szkolne

skontaktuj się z nami
rzeszow@akademianauki.pl
17 855 46 26

Mądre Dziecko

"PIERWSZA KOSMICZNA PRZYGODA"

"PRZYGODA NA PLANECIE TINA"

- kurs rozwoju umiejętności czytania i pamięci 
dla dzieci z klas 1 i 2


Wyniki osiągane przez dziecko w szkole podstawowej najczęściej determinują jego poczucie własnej wartości. Są albo motorem, albo hamulcem jego aktywności życiowej. Dlatego im sprawniej dzieci posługują się nowoczesnymi technikami pracy umysłowej, tym lepsze wyniki osiągają w szkole. W rezultacie mają większą motywację do nauki, chęć rozwijania swoich zainteresowań i ogromną ciekawość świata.

Ten unikatowy program zapewnia uczestnikom pracę i rozwój na wielu płaszczyznach. Jego celem jest osiągnięcie stanu, w którym Dziecko dobrze radzi sobie w szkole. To znaczy ma dobre oceny, uczy się bez lęku, ma dobre kontakty z rówieśnikami oraz zdrowe (nienarcystyczne) poczucie pewności siebie. Cele te są zrealizowane zgodnie z najnowszym tzw. trójramiennym modelem edukacyjnym, w którym wpływ na efektywność nauczania u dziecka ma w równym stopniu nauczyciel, dziecko i rodzic.

W programie tym dzieci uczą się posługiwać narzędziami z zakresu map myśli, technik pamięciowych i szybkiego czytania. Odkrywają własny potencjał i zdolności, dzięki czemu budują wewnętrzne przekonanie „dam sobie radę w każdej sytuacji”.
Na Ziemi ląduje statek kosmiczny, który ma awarię. Tinianie – istoty bardzo podobne do ziemskich dzieci – nawiązują kontakt z grupą ziemian (tymi ziemianami są uczestnicy kursu). Dzieci wcielają się w różne role, poznają zwyczaje Tinian, pomagają im poznać zjawiska, które mają miejsce na planecie Ziemia. Uczestniczą też w naprawie statku, poznając przy tym zasady mechaniki klasycznej, aerodynamiki i chemii. Dzieci wykonują różne ciekawe eksperymenty naukowe, poznają techniki pamięciowe, doskonale się przy tym bawiąc. Listy od Tinian angażują je do różnego rodzaju gier i zabaw rozwijających intelekt, koncentrację i osobowość dziecka.
Jest to program specjalnie skonstruowany dla dzieci, które po raz pierwszy pójdą do szkoły i które stawiają dopiero pierwsze kroki na ścieżce czytania. Osnowę programu tworzą tematy prezentujące dzieciom wiedzę o otaczającym świecie.

Dzięki eksperymentom i doświadczeniom w dziecku budzi się pasja poznawania i fascynacji światem, zadawania pytań, a co za tym idzie – samodzielnego uczenia się. Na każdych zajęciach dziecko może zobaczyć lub samodzielnie poeksperymentować na kilka niekiedy sposobów z określonym zjawiskiem przyrodniczym. Ma okazję zbudować silnik elektryczny, stopić cynę, (aby dowiedzieć się, jak dawniej robiono miecze i co to jest punkt topnienia), zaobserwować parowanie wody i osadzanie się kryształów soli. Dzieci produkują dwutlenek węgla, robią z niego gaśnicę i obserwują go w swoim oddechu. Dowiadują się również, że to właśnie dzięki dwutlenkowi węgla rośnie ciasto (pieką wtedy pyszne bułeczki). Wulkan wyrzucający lawę i zmieniające kolor w „magiczny” sposób płyny, ukazują dziecku reakcje chemiczne kwasów i zasad. Dzięki takim zajęciom fizyka i chemia stają się znacznie bliższe.

Dziecko buduje w sobie przekonanie, że otaczający świat jest ciekawy, a poznawanie go jest fascynującą grą. Ponieważ uczy się całym ciałem, ma okazję zaangażować i włączyć wszystkie swoje zmysły – pokazuje pantomimy, rysuje i lepi z plasteliny. Podczas zajęć Dzieciom czytane są też krótkie bajki terapeutyczne, które wprowadzają je do rysowania i uświadamiania sobie swoich mocnych stron i zalet, ponieważ wewnętrzne przekonanie "dam sobie radę, mam wystarczająco dużo zasobów i talentów" sprawia, że faktycznie poradzą sobie świetnie w szkole i w życiu.

Priorytetem na kursie jest nauka i doskonalenie czytania. Dziecko, które sprawnie i chętnie czyta, łatwiej i szybciej się uczy. Dzięki zabawom czytelniczym, pokazujemy dzieciom, że czytanie jest proste i przyjemne. Przeprowadzane na zajęciach eksperymenty naukowe są dodatkową motywacją do sięgania po książki, encyklopedie, podręczniki. Rozbudzają w dzieciach pasję nauki przez doświadczenie i zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach dziecko poznaje wiadomości wykraczające poza poziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody omówione na odpowiednim poziomie, często wplecione w zabawę, podnoszą wiedzę dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie „zabłysnąć” w szkole. 

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.

Program zawiera nowatorskie, praktyczne warsztaty dla rodziców, dzięki którym mogą lepiej poznać swoje dziecko i skutecznie pomagać mu w radosnym poznawaniu świata.

 

Kurs trwa 8 miesięcy i obejmuje 60 lekcji (60 minut). Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 lekcje. Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe