Harmonogram zajęć

Kursy szkolne

skontaktuj się z nami
rzeszow@akademianauki.pl
17 855 46 26

"STRAŻNICY POKOJU"

"NAUKOWCY NA TROPIE"


– program rozwoju czytania i pamięci dla uczniów z klas 5 i 6


Dzieci klas piątych i szóstych wymagają wyjątkowego podejścia. Przed nimi pierwszy ważny egzamin, którego wyniki otworzą drzwi do wymarzonego gimnazjum. To duże wzywanie, do którego warto dobrze się przygotować. 
Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządzania szybkich, czytelnych notatek. Trenują pamięć i koncentrację. Kursanci opracowują technikami pamięciowymi teksty z repetytoriów, a stopień opanowania materiału sprawdzają rozwiązując testy szóstoklasisty z poprzednich lat. W ten sposób przygotowują się już do tego ważnego dla nich wydarzenia.


W zakresie czytania, dzieci odbywają trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Pozwala to podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. Poznają własny styl uczenia się i uczą się tworzyć najlepsze warunki do nauki.

Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest autoprezentacja, dzięki której kursanci uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i umiejętności wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija dzieci intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki logiczne, zadania z treścią sprawiają, że dziecko myśli szybciej.

Na zajęciach ważnym elementem są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii. Dzieci uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają proste techniki relaksacyjne. Uczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną lub konfliktami z rówieśnikami.

Trener na kursie z uwagą obserwuje postępy dzieci. Stosuje różnorodne zabawy i metody pracy. Przekazuje dzieciom wiadomości, które nie są zawarte w standardowym programie szkolnym. Pozwala to utrzymać zapał dzieci przez cały rok szkolny. Dzieci uczą się postawy zaciekawienia zjawiskami przyrody i nauki, wykonując eksperymenty. Doświadczenia mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Dzięki temu kursanci widzą w nauce związki i uczą się samodzielnie stawiać hipotezy. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala ze „świeżym okiem” uczestniczyć w lekcjach. To z kolei sprawia, że dziecko może być bardziej aktywne i zmotywowane w szkole.

Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia i daje możliwość motywowania dzieci do wytrwałego treningu.
Dzieci w tym wieku uważają, że stoją już na progu dorosłości i dletego oczekują poważnego traktowania siebie, swoich emocji i przeżyć. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Dzięki atmosferze akceptacji dla różnorodności dzieci, ich możliwości, zasobów i słabości, uczestnicy kursu czują się bardzo dobrze i chętnie biorą udział w zajęciach. Dzięki temu również łatwo i szybko się uczą, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.

Program zawiera nowatorskie, praktyczne warsztaty dla rodziców, dzięki którym mogą lepiej poznać swoje dziecko i skutecznie pomagać mu w radosnym poznawaniu świata.

 

Kurs trwa 8 miesięcy i obejmuje 60 lekcji (60 minut). Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 lekcje. Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe