Harmonogram zajęć

Kursy szkolne

skontaktuj się z nami
rzeszow@akademianauki.pl
17 855 46 26

GIMNAZJALISTA Z KLASĄ 

– Program rozwoju intelektu dla młodzieży gimnazjalnej. 


Gimnazjaliści… bystrzy, inteligentni, zaskakujący swoimi opiniami. Stoją wobec ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rówieśnicy, szkoła. I maksymalnie zainteresowani tym, czego doświadczają w okresie dorastania. Z wielką chęcią uczestniczą we wszelkiego rodzaju warsztatach, które pomagają im budować własny wizerunek, poznawać własne emocje i uczucia.

Kurs jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Dzięki wszechstronnej stymulacji młodzież rozwija swój niezwykły potencjał, a poznawane techniki ułatwiają przyswajanie dużych partii materiału i pomagają opanować wiedzę potrzebną do egzaminu dla gimnazjalistów. 

Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się.
Kursanci trenują poznane techniki na tekstach z repetytoriów, a stopień opanowania materiału sprawdzają rozwiązując testy gimnazjalne z poprzednich lat. W ten sposób przygotowują się już do tego ważnego dla nich wydarzenia.
Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji i mają występy przed kamerą. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem i złością. Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu. 

Program kursu obejmuje:
1. Opanowanie narzędzi efektywnego uczenia się:
- podniesienie sprawności i jakości czytania 
- poznanie teorii pamięci
- strategie uczenia się
- mapy myśli
- Indywidualne Wzorce Myślenia
- trening twórczego myślenia
- mentalny trening aktywizacyjny

2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji
- techniki relaksu
- koncentracja 
- techniki radzenia sobie ze stresem

3. Uzyskanie większej samoświadomości
- świadomość wrażenia, jakie wywieram na innych
- świadomość własnych emocji
- poznanie sposobów reakcji na krytykę
- zarządzanie czasem

4. Praca nad budowaniem pewności siebie
- sztuka asertywnego zachowania
- uświadamianie sobie swoich mocnych stron
- umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu
- zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie

5. Sztuka zdawania egzaminów
- jak kreować własny wizerunek?
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- zajęcia z kamerą

Program zawiera nowatorskie, praktyczne warsztaty dla rodziców, dzięki którym mogą lepiej poznać swoje dziecko i skutecznie pomagać mu w radosnym poznawaniu świata.

 

Kurs trwa 8 miesięcy i obejmuje 60 lekcji (60 minut). Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 lekcje. Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe