Akademia Nauki

powstała w roku 1998 roku w Poznaniu,od 2009 r swoje placówki ma również w Rzeszowie.

10 sierpnia 2018 roku minęła 20 rocznica naszego istnienia! 

Naszą misją jest uczenie dzieci jak się uczyć. Traktujemy uczenie się jako pewną postawę, z którą rodzi się każde dziecko. To postawa towarzysząca niemowlęciu podczas uczenia się raczkowania, chodzenia, mówienia itp., a jej wyrazem jest entuzjazm, ciekawość, zaangażowanie, wdzięczność, radość. Naturalna zdolność do uczenia się, zazwyczaj nie jest umiejętnie rozwijana i z czasem dzieci ją tracą.

 

dziewczynka_logo

Akademia Nauki jest instytucją, w której na wielu płaszczyznach (psychologia, filozofia pedagogika, emocjonalność, kognitywistyka, neuroplastyka) odkrywamy czym jest uczenie się. 

Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kompetencje, nazywamy je Kompetencjami Kluczowymi Ucznia, do których należą:.

 • Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu
 • Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne
 • Koncentracja
 • Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów

Definicji uczenia się nie redukujemy jednak tylko do zdolności dziecka do opanowania wiedzy szkolnej, chociaż ta umiejętność, dzięki sztuce biegłego czytania, zapamiętywania, nielinearnego notowania, może być rozwinięta u każdego dziecka na poziomie mistrzowskim - co dzieje się na naszych kursach. 

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się. 

Naturalna Postawa do uczenia się opiera się na cechach, które także rozwijamy w Akademii 

Nauki i nazywamy je Cechami Diamentowymi TM . Należą do nich:

 • Rozwojowość - przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać
 • Poczucie własnej wartości - przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem
 • Optymizm/pozytywne nastawienie - pozytywna atrybucja (ocena) zarówno porażek jak i sukcesów

DIAMENT 70x70

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku. Naturalnie wykazuje kolejne Diamentowe Cechy TM , które określane są mianem Niepoznawczych Czynników Sukcesu i należą do nich: sumienność, silna wola i cierpliwość. Ta zdrowa podstawa wyraża się tym, że osoby które ją mają, wykazują większe: entuzjazm, zaangażowanie i wdzięczność podczas nauki (niezależnie, czy uczą się wiedzy szkolnej, czy być rodzicem).


 

System edukacyjny nie skupia się na rozwijaniu Naturalnej Postawy Uczenia się. Z czasem, w wyniku różnych doświadczeń życiowych, dzieci zaczynają wyuczać się błędnej postawy do nauki. Nazywamy ją postawą Zniekształconą. 

Błędnie wyuczona postawa opiera się na założeniach i przekonaniach, które sprawiają, że dziecko:


 

 • wierzy, że nie może się zmienić (już taki jestem) - postawa stałościowa
 • wierzy, że nie jest wartościowym człowiekiem - poczucie bezwartościowości
 • negatywnie ocenia nie tylko porażki ale też sukcesy (np. zamiast docenić swój wkład w uzyskanie dobrej oceny, stwierdza, że pytania były łatwe) - postawa negatywna/pesymistyczna                                                                                                                                                                                                               Zespół Akademii Nauki

 •  


Serdecznie zapraszamy na DNI OTWARTYCH DRZWI w Akademii Nauki.