Chcę zapisać dziecko na:

  Dane osobowe

  • Imię i nazwisko dziecka

  • E-mail

  • Nr telefonu

  • Wiek dziecka

  • Klasa

  Dni otwarte

  • Wybierz kurs

  • Wybierz grupę

  • Wybierz datę

  • Wybierz datę

  • Wybierz grupę

  • Wybierz datę

  • Wybierz datę

  • Wybierz datę

  • Wybierz grupę

  • Wybierz datę

  • Wybierz datę

  • Wybierz grupę

  Skąd się Państwo o nas dowiedzieli?

  • captcha

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.